Informacije o zakonu

Želite saznati više o Zakonu o životnom partnerstvu? Kliknite na područje zakona koje vas zanima!

- životno partnerstvo smatra se obiteljskom zajednicom

- životno partnerstvo mogu sklopiti samo osobe istog spola

- partneri/ice moraju biti punoljetni/e (nema opcije da roditelji daju suglasnost za sklapanje partnerstva ako jedan od budućih partnera/ica ima 16 godina kao za bračnu zajednicu)

- smatra se životnom zajednicom istospolnih parova

- paralelna institucija izvanbračnoj zajednici

- vrijedi nakon 3 godine veze

- sva prava koja proizlaze iz „formalnog“ tj. sklopljenog životnog partnerstva vrijede i za neformalno životno partnerstvo, jedino se mora dokazivati (katkad će biti dovoljna izjava, katkad neki drugi dokaz)

- budući partneri/ice dolaze k matičaru/ki s prijedlogom datuma sklapanja partnerstva

- matičar/ka ima 30 do 45 dana da odredi datum

- budući partneri/ice moraju dokazati da nisu u braku ili životnom partnerstvu (potvrda se nabavlja kod matičara/ke)

- sklapanje u matičnom uredu je 200 kn, negdje drugdje košta više (matični uredi imaju cjenik)

- životno partnerstvo sklapa se uz dva svjedoka/kinje (kombinacija spolova nije određena)

- čin isti kao za građanski brak (svečani čin; matičar/ka kaže da nema razloga da se partnerstvo ne sklopi; održi prigodan govor o pravima, obavezama i važnosti partnerstva; pristanak partnera/ica; potpis partnera/ica, svjedoka/inja i matičara/ke; upis u registar)

- partnerstvo se može sklopiti i nasamo s matičarom/kom i svjedocima/kinjama pa, recimo, sutradan napraviti ceremoniju za obitelj i prijatelje (praktično ako ga sklapate u balonu ili skačete iz aviona), a neka druga osoba može glumiti matičara (ili svećenika/-icu)

- partneri/ice sami/e odlučuju o prezimenima (ista pravila kao i za bračnu zajednicu)

- partneri/ice su evidentirani/e u registru životnih partnera koji je TAJAN

- pravo na uvid u registar da li je taj-i-taj par sklopio životno partnerstvo imaju pravo samo partneri/ice i oni koji za to imaju utemeljen pravni razlog (policija radi istrage, sud)

- raskid (sud), dok vas smrt ne rastavi ili je jedan od partnera/ica proglašen/a mrtvim/om (slučajevi nestanka i sl.)

a) roditeljska skrb

- bit će određena Obiteljskim zakonom

- ostvaruje se djelomično ili u potpunosti zajedno s roditeljima ili jednim roditeljem (drugi je nepoznat, mrtav, nepoznatog boravišta ili odsutan) ili ako to odluči sud (npr. drugom roditelju je skrb oduzeta)

- roditeljska skrb može trajati mjesec dana, godinu dana, dok dijete ne napuni 18 godina - stvar dogovora ili odluke suda - ukoliko se dodjeljuje na duže od mjesec dana, potreban je odlazak kod javnog bilježnika

b) partnerska skrb

- određuje je sud

- drugi roditelj mora biti mrtav ili nepoznat

- može je tražiti životni partner roditelja djeteta nakon smrti roditelja djeteta, pod uvjetom da je i drugi roditelj mrtav ili je nepoznat

- partnerska skrb pod gore navedenim uvjetima je posvajanje djeteta životnog partnera, jedino se obitelj partnera-skrbnika ne smatra i djetetovom obitelji te, recimo, dijete ne može naslijediti oca ili majku svog partnera-skrbnika, nego isključivo partnera-skrbnika

- može se prekinuti sudskom odlukom ako je to u koristi maloljetnog djeteta (partner-skrbnik zlostavlja dijete, ne brine se o njemu), sporazumno između djeteta i partnera-skrbnika ili na zahtjev djeteta ili partnera-skrbnika

- ista pravila kao u bračnoj zajednici

- što se steklo prije partnerstva je vlastita imovina, a unutar partnerstva se stječe partnerska imovina

- mogućnost ugovora o imovini te predbračnih ugovora

- ako nema djece i roditelja preminulog/e, sve ide partneru/ici

- ako ima djece, imovinu dijele dijete i partner/ica

- ako nema djece, a ima roditelja, imovina se dijeli između partnera/ice i roditelja

- ako su i roditelji i djeca, imovinu dijele dijete i partner/ica

- mogućnost reguliranja nasljedstva oporukama i sl.

- nema poreza na nasljedstvo i darivanje

- odbija se porez na dohodak na uzdržavanje (bivše/g) partnera/ice

- kod poreza na nekretnine isti odnos kao bračni i vanbračni drugovi

- porezna i fiskalna davanja, obaveze i povlastice – ista pravila kao za bračnu zajednicu

- djeca nad kojom postoji roditeljska ili partnerska skrb su izjednačena u pravima s djecom u bračnim zajednicama

- pravo na obiteljsku mirovinu isto kao i bračna zajednica

- djeca nad kojom postoji roditeljska ili partnerska skrb imaju ista prava na obiteljsku mirovinu kao djeca u bračnoj zajednici

- životni/a partner/ica bez posla može dobiti zdravstvenu zaštitu preko partnera/ice koji je u radnom odnosu

- pravo na posjete u bolnici

- životni/a partner/ice ima prednost pri zakonskom zastupanju svog/je partnera/ice (operacija, isključivanje aparata, donacija organa nakon smrti i sl.)

- životni/a partner/ica može dobiti zdravstveno osiguranje nakon smrti druge strane ili nakon raskida životnog partnerstva ako ne može steći zdravstveno osiguranje na koji drugi način

- pravo na plaćene slobodne dane radi sklapanja životnog partnerstva (određuje se posebnim zakonima, kolektivnim ugovorima, pravilima tvrtke i sl. – obično tri dana; isto kao kod sklapanja braka)

- životno partnerstvo ne smije biti u nepovoljnijem položaju od bračnih zajednica u pristupu uslugama

- u slučaju da je ugovor o najmu stana sklopljen samo s jednim partnerom/icom, ona/j drugi/a ne smije biti izbačen ako prvi/a više ne živi ondje (na neko vrijeme je u inozemstvu, nije više među živima, rastali su se i sl.) dok ne istekne ugovor

- pravo na spajanje obitelji u trajanju od 4 godine i autonomni boravak ako jedna osoba u životnom partnerstvu nije hrvatski državljanin (vrijedi samo za Europski gospodarski prostor)

- dvije/dvoje koje je sklopilo partnerstvo ili brak imaju pravo na temelju toga tražiti azilantsku zaštitu

- može se tražiti hrvatsko državljanstvo na temelju životnog partnerstva s osobom koja ima hrvatsko državljanstvo, iseljenikom/com koja ima hrvatsko državljanstvo ili osobe čije bi primanje u hrvatsko državljanstvo predstavljalo interes za Republiku Hrvatsku