Što je životno partnerstvo?

Životno partnerstvo je zajednica obiteljskog života dviju osoba istog (zakonski prepoznatog) spola sklopljena pred matičarem/kom u Republici Hrvatskoj koja se zasniva na načelima ravnopravnosti, međusobnom poštovanju dostojanstva, međusobnom pomaganju i uvažavanju. Životno partnerstvo sklapa se u nazočnosti osoba koje namjeravaju sklopiti životno partnerstvo, matičara/ke i dva/dvije svjedoka/kinje.

Životno partnerstvo u pravima i učincima izjednačeno je s bračnom zajednicom osoba različitoga spola, uz iznimku koja se tiče prava na jednoroditeljsko i zajedničko posvajanje djece.

Životno partnerstvo se može sklopiti ako su:

  • osobe koje namjeravaju sklopiti životno partnerstvo istog (zakonski prepoznatog) spola
  • osobe koje sklapaju životno partnerstvo starije od 18 godina
  • osobe izjavile svoj pristanak za sklapanje životnog partnerstva te su sposobne za rasuđivanje (u zakonskom smislu mogu dati pristanak)
  • osobe koje sklapaju životno partnerstvo vjenčane pred matičarem/kom uz prisustvo dva/dvije svjedoka/kinje

Životno partnerstvo ne može se sklopiti ako su:

  • osobe koje sklapaju životno partnerstvo u krvnom srodstvu (u ravnoj lozi, a u pobočnoj lozi do četvrtog stupnja)
  • osobe ili osoba koje/a sklapaju/a životno partnerstvo nisu/nije slobodnog bračnog stanja, odnosno ukoliko je već netko od partnerica ili partnera u braku ili drugom životnom partnerstvu

Neformalno životno partnerstvo

Neformalno životno partnerstvo je zajednica obiteljskog života dviju osoba istog (zakonski prepoznatog) spola, koje nisu sklopile životno partnerstvo pred matičarom/kom. Baš kao i vjenčani životni/e partneri/ce i ova se obiteljska zajednica zasniva na načelima ravnopravnosti, međusobnom poštovanju dostojanstva, međusobnom pomaganju i uvažavanju.

Neformalno životno partnerstvo u pravima i učincima izjednačeno je s izvanbračnom zajednicom osoba različitoga spola, a dokazuje se na isti način i pod istim uvjetima kao i izvanbračna zajednica.

Neformalno životno partnerstvo postoji ako:

  • zajednica traje najmanje tri godine i od početka udovoljava zakonskim pretpostavkama životnog partnerstva. Ukratko, ukoliko partneri/ce tri godine kontinuirano održavaju vezu, bez prekida, te s drugim osobama ne žive u drugoj izvanbračnoj zajednici odnosno drugom neformalnom životnom partnerstvu
  • partneri/ce izjavljuju da žive u neformalnom životnom partnerstvu. Ta izjava se za ostvarivanje određenih prava iz Zakona o životnom partnerstvu može ovjeriti i kod javnog bilježnika

U slučaju spora postojanje neformalnog životnog partnerstva dokazuje se pred nadležnim sudom.