Informacije o zakonu

Želite saznati više o Zakonu o životnom partnerstvu? Kliknite na područje zakona koje vas zanima!

– životno partnerstvo smatra se obiteljskom zajednicom

– životno partnerstvo mogu sklopiti samo osobe istog spola

– partneri/ice moraju biti punoljetni/e (nema opcije da roditelji daju suglasnost za sklapanje partnerstva ako jedan od budućih partnera/ica ima 16 godina kao za bračnu zajednicu)

– smatra se životnom zajednicom istospolnih parova

– paralelna institucija izvanbračnoj zajednici

– vrijedi nakon 3 godine veze

– sva prava koja proizlaze iz „formalnog“ tj. sklopljenog životnog partnerstva vrijede i za neformalno životno partnerstvo, jedino se mora dokazivati (katkad će biti dovoljna izjava, katkad neki drugi dokaz)

– budući partneri/ice dolaze k matičaru/ki s prijedlogom datuma sklapanja partnerstva

– matičar/ka ima 30 do 45 dana da odredi datum

– budući partneri/ice moraju dokazati da nisu u braku ili životnom partnerstvu (potvrda se nabavlja kod matičara/ke)

– sklapanje u matičnom uredu je 200 kn, negdje drugdje košta više (matični uredi imaju cjenik)

– životno partnerstvo sklapa se uz dva svjedoka/kinje (kombinacija spolova nije određena)

– čin isti kao za građanski brak (svečani čin; matičar/ka kaže da nema razloga da se partnerstvo ne sklopi; održi prigodan govor o pravima, obavezama i važnosti partnerstva; pristanak partnera/ica; potpis partnera/ica, svjedoka/inja i matičara/ke; upis u registar)

– partnerstvo se može sklopiti i nasamo s matičarom/kom i svjedocima/kinjama pa, recimo, sutradan napraviti ceremoniju za obitelj i prijatelje (praktično ako ga sklapate u balonu ili skačete iz aviona), a neka druga osoba može glumiti matičara (ili svećenika/-icu)

– partneri/ice sami/e odlučuju o prezimenima (ista pravila kao i za bračnu zajednicu)

– partneri/ice su evidentirani/e u registru životnih partnera koji je TAJAN

– pravo na uvid u registar da li je taj-i-taj par sklopio životno partnerstvo imaju pravo samo partneri/ice i oni koji za to imaju utemeljen pravni razlog (policija radi istrage, sud)

– raskid (sud), dok vas smrt ne rastavi ili je jedan od partnera/ica proglašen/a mrtvim/om (slučajevi nestanka i sl.)

a) roditeljska skrb

– bit će određena Obiteljskim zakonom

– ostvaruje se djelomično ili u potpunosti zajedno s roditeljima ili jednim roditeljem (drugi je nepoznat, mrtav, nepoznatog boravišta ili odsutan) ili ako to odluči sud (npr. drugom roditelju je skrb oduzeta)

– roditeljska skrb može trajati mjesec dana, godinu dana, dok dijete ne napuni 18 godina – stvar dogovora ili odluke suda – ukoliko se dodjeljuje na duže od mjesec dana, potreban je odlazak kod javnog bilježnika

b) partnerska skrb

– određuje je sud

– drugi roditelj mora biti mrtav ili nepoznat

– može je tražiti životni partner roditelja djeteta nakon smrti roditelja djeteta, pod uvjetom da je i drugi roditelj mrtav ili je nepoznat

– partnerska skrb pod gore navedenim uvjetima je posvajanje djeteta životnog partnera, jedino se obitelj partnera-skrbnika ne smatra i djetetovom obitelji te, recimo, dijete ne može naslijediti oca ili majku svog partnera-skrbnika, nego isključivo partnera-skrbnika

– može se prekinuti sudskom odlukom ako je to u koristi maloljetnog djeteta (partner-skrbnik zlostavlja dijete, ne brine se o njemu), sporazumno između djeteta i partnera-skrbnika ili na zahtjev djeteta ili partnera-skrbnika

– ista pravila kao u bračnoj zajednici

– što se steklo prije partnerstva je vlastita imovina, a unutar partnerstva se stječe partnerska imovina

– mogućnost ugovora o imovini te predbračnih ugovora

– ako nema djece i roditelja preminulog/e, sve ide partneru/ici

– ako ima djece, imovinu dijele dijete i partner/ica

– ako nema djece, a ima roditelja, imovina se dijeli između partnera/ice i roditelja

– ako su i roditelji i djeca, imovinu dijele dijete i partner/ica

– mogućnost reguliranja nasljedstva oporukama i sl.

– nema poreza na nasljedstvo i darivanje

– odbija se porez na dohodak na uzdržavanje (bivše/g) partnera/ice

– kod poreza na nekretnine isti odnos kao bračni i vanbračni drugovi

– porezna i fiskalna davanja, obaveze i povlastice – ista pravila kao za bračnu zajednicu

– djeca nad kojom postoji roditeljska ili partnerska skrb su izjednačena u pravima s djecom u bračnim zajednicama

– pravo na obiteljsku mirovinu isto kao i bračna zajednica

– djeca nad kojom postoji roditeljska ili partnerska skrb imaju ista prava na obiteljsku mirovinu kao djeca u bračnoj zajednici

– životni/a partner/ica bez posla može dobiti zdravstvenu zaštitu preko partnera/ice koji je u radnom odnosu

– pravo na posjete u bolnici

– životni/a partner/ice ima prednost pri zakonskom zastupanju svog/je partnera/ice (operacija, isključivanje aparata, donacija organa nakon smrti i sl.)

– životni/a partner/ica može dobiti zdravstveno osiguranje nakon smrti druge strane ili nakon raskida životnog partnerstva ako ne može steći zdravstveno osiguranje na koji drugi način

– pravo na plaćene slobodne dane radi sklapanja životnog partnerstva (određuje se posebnim zakonima, kolektivnim ugovorima, pravilima tvrtke i sl. – obično tri dana; isto kao kod sklapanja braka)

– životno partnerstvo ne smije biti u nepovoljnijem položaju od bračnih zajednica u pristupu uslugama

– u slučaju da je ugovor o najmu stana sklopljen samo s jednim partnerom/icom, ona/j drugi/a ne smije biti izbačen ako prvi/a više ne živi ondje (na neko vrijeme je u inozemstvu, nije više među živima, rastali su se i sl.) dok ne istekne ugovor

– pravo na spajanje obitelji u trajanju od 4 godine i autonomni boravak ako jedna osoba u životnom partnerstvu nije hrvatski državljanin (vrijedi samo za Europski gospodarski prostor)

– dvije/dvoje koje je sklopilo partnerstvo ili brak imaju pravo na temelju toga tražiti azilantsku zaštitu

– može se tražiti hrvatsko državljanstvo na temelju životnog partnerstva s osobom koja ima hrvatsko državljanstvo, iseljenikom/com koja ima hrvatsko državljanstvo ili osobe čije bi primanje u hrvatsko državljanstvo predstavljalo interes za Republiku Hrvatsku